• youtube
  • facebook

Công nhận thêm 5 di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh tại Hưng Yên

UBND tỉnh Hưng Yên vừa ban hành các Quyết định số 1725/QĐ-UBND, 1726/QĐ-UBND, 1727/QĐ-UBND, 1728/QĐ-UBND và 1729/QĐ-UBND về việc xếp hạng di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh.

Theo đó, UBND tỉnh Hưng Yên xếp hạng di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh với Khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh (xã Đình Dù, huyện Văn Lâm) và Đền Quan Lớn Đệ Tam (phường Lam Sơn, thành phố Hưng Yên); xếp hạng di tích kiến trúc nghệ thuật cấp tỉnh đối với Đình Yến Đô (xã Tân Việt, huyện Yên Mỹ), Đình Ngọc Lập (xã Phùng Chí Kiên, huyện Mỹ Hào) và Đình An Dân (xã Tân Dân, huyện Khoái Châu).

Khu vực bảo vệ di tích được xác định theo Biên bản và Bản đồ khoanh vùng các khu vực bảo vệ di tích trong hồ sơ di tích.

UBND tỉnh Hưng Yên nghiêm cấm mọi hoạt động xây dựng, khai thác trái phép trong khu vực di tích đã được khoanh vùng bảo vệ; Đồng thời giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND huyện, UBND xã nơi có di tích thực hiện việc quản lý nhà nước đối với di tích theo quy định của pháp luật về di sản văn hóa./.

create

Gia Linh (tổng hợp) / toquoc.vn

Short URL: http://laocai.tintuc.vn/viewID/290863