• youtube
  • facebook

Lào Cai được công nhận thêm 5 di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

Ngày 30/1/2018, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ra Quyết định số 266, công bố 20 di sản văn hóa phi vật thể quốc gia năm 2017.

Theo đó, tỉnh Lào Cai có 5 di sản văn hóa phi vật thể được đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia gồm có:

- Lễ hội Xuống đồng dân tộc Tày huyện Văn Bàn, loại hình Lễ hội truyền thống;

- Lễ cầu làng “Áy lay” người Dao họ huyện Văn Bàn, loại hình tập quán xã hội và tín ngưỡng;

- Khắp Nôm dân tộc Tày huyện Văn Bàn, loại hình nghệ thuật trình diễn dân gian;

- Chạm khắc bạc người Dao đỏ huyện Sa Pa, loại hình nghề thủ công truyền thống;

- Trống trong nghi lễ của người Mông huyện Mường Khương, loại hình tập quán xã hội và tín ngưỡng.

Trống trong nghi lễ của người Mông huyện Mường Khương.

Trống trong nghi lễ của người Mông huyện Mường Khương.

Như vậy, tính tới thời điểm này, trên địa bàn toàn tỉnh có tổng số 24 di sản văn hóa phi vật thể được đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quyết định công nhận các di sản văn hóa phi vật thể góp phần bảo vệ và phát huy các giá trị văn hóa độc đáo, đặc sắc của 13 dân tộc, 25 nhóm ngành dân tộc tỉnh Lào Cai.

create

Nguyễn Ngọc Thanh / baolaocai.vn