• youtube
  • facebook

Đưa 49 di vật của người Mông Lào Cai sang Pháp trưng bày

UBND tỉnh Lào Cai cho biết, được sự đồng ý của Bộ VHTT&DL, tỉnh này đã đưa 49 hiện vật (là di vật) của dân tộc Hmông sang Pháp trưng bày.

Đây là một trong những hoạt động thuộc Thỏa thuận khung hợp tác giữa tỉnh Lào Cai và vùng Nouvelle Aquitainne (Cộng hòa Pháp) giai đoạn 2017 – 2019.

Một số hiện vật của tỉnh Lào Cai được đưa sang Pháp trưng bày 

Một số hiện vật của tỉnh Lào Cai được đưa sang Pháp trưng bày

Các hiện vật được trưng bày tại Bảo tàng Lịch sử tự nhiên La Rochelle vùng Nouvelle Aquitaine bao gồm: y phục nữ dân tộc Mông, trang sức của nữ dân tộc Mông, bộ bút dùng in hoa văn sáp ong, cục sáp ong, hạt giống cây lanh, lanh khô, dụng cụ đạp lanh bằng gỗ, vải lanh khô được dệt thành tấm, gùi đeo vai, nỏ, mũi tên… của dân tộc Hmông.

Thời gian trưng bày tại Pháp diễn ra từ ngày 31/01 đến hết ngày 31/12/2019 với tổng giá trị bảo hiểm 84,57 triệu đồng. Trước đó, những hiện vật này được trưng bày và chịu sự quản lý của Bảo tàng tỉnh Lào Cai.

create

KẾ TOẠI / nongnghiep.vn