• youtube
  • facebook

Độc đáo lễ hội “Già sợ da” của người Xá Phó ở Lào Cai

Lễ hội “Già sợ da” là lễ mừng cơm mới của người Xá Phó được tổ chức hằng năm vào tháng 8 hoặc tháng 10 âm lịch với nhiều nghi thức độc đáo và mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, cầu cho bản làng bình yên, mùa màng tươi tốt, bội thu.

Gia chủ làm lễ giữ hồn lúa mẹ tại nương lúa.

Gia chủ làm lễ giữ hồn lúa mẹ tại nương lúa.

Sau khi gặt xong, các gia đình gùi lúa về nhà.

Sau khi gặt xong, các gia đình gùi lúa về nhà.

Họ cùng nhau giã gạo để nấu cơm mới, chuẩn bị cho các nghi thức trong ngày hội.

Họ cùng nhau giã gạo để nấu cơm mới, chuẩn bị cho các nghi thức trong ngày hội.

Chủ nương làm mâm lễ cúng mừng cơm mới.

Chủ nương làm mâm lễ cúng mừng cơm mới.

Chủ nhà dâng cơm mới mời tổ tiên về hưởng và phù hộ cho gia đình con cháu sang năm mùa màng bội thu, cuộc sống no đủ.

Chủ nhà dâng cơm mới mời tổ tiên về hưởng và phù hộ cho gia đình con cháu sang năm mùa màng bội thu, cuộc sống no đủ.

Bà chủ nhà lấy cum lúa đè lên hồn vía lúa (dùng lá ngái bọc hồn vía lúa) giữ trên sàn gác.

Bà chủ nhà lấy cum lúa đè lên hồn vía lúa (dùng lá ngái bọc hồn vía lúa) giữ trên sàn gác.

Mâm cơm mới dành cho vợ chồng chủ nhà theo đúng nghi thức.

Mâm cơm mới dành cho vợ chồng chủ nhà theo đúng nghi thức.

Người Xá Phó cùng nhau hát múa theo nghi thức truyền thống trong ngày tổ chức lễ hội “Già sợ da”.

Người Xá Phó cùng nhau hát múa theo nghi thức truyền thống trong ngày tổ chức lễ hội “Già sợ da”.

create

Thanh Cường - Ngọc Thanh / baolaocai.vn