• youtube
  • facebook

HOT: Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ thông báo tuyển dụng 45 viên chức

Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ thông báo tuyển dụng viên chức theo chỉ tiêu giường bệnh xã hội hóa với những nội dung sau:

1. Số lượng

 45 người 

2. Cơ cấu

Bác sĩ đa khoa (Hệ 6 năm; không tuyển bác sĩ tốt nghiệp loại Trung bình, các đối tượng được đào tạo theo chính sách: cử tuyển, liên kết đào tạo, đào tạo theo địa chỉ sử dụng, dự bị dân tộc, người đã có quyết định tuyển dụng vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Y tế Phú Thọ)

3. Hình thức tuyển dụng

Xét tuyển

4. Hồ sơ dự tuyển

- Nội dung hồ sơ đăng ký dự tuyển: Theo quy định tại Điều 2, Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25/12/2012 hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức; 

Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ. Ảnh: viettri.gov.vn

Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ. Ảnh: viettri.gov.vn

- Thời hạn tiếp nhận hồ sơ: Tại Phòng Tổ chức cán bộ, Tầng 10 - Nhà B, Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ trong các ngày làm việc từ ngày 20/8/2018 đến hết 17 giờ 00 phút ngày 14/9/2018.

5. Các nội dung khác có liên quan

Tiêu chuẩn, điều kiện dự tuyển và chỉ tiêu tuyển dụng được niêm yết công khai tại Bệnh viện và được đăng tải trên Website của Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ (http://benhviendakhoatinhphutho.vn).

Mọi vấn đề liên quan xin liên hệ trực tiếp với Phòng Tổ chức cán bộ, Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ trong giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần, số điện thoại: 0210.6.254.468.

create

PV / baophutho.vn