• youtube
  • facebook

Văn Yên (Yên Bái): Thi hành kỷ luật 2 tổ chức đảng và 60 đảng viên

Cấp ủy và UBKT các cấp huyện Văn Yên kiểm tra 592 tổ chức đảng và 2.458 đảng viên; UBKT các cấp kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 6 đảng viên. Qua kiểm tra, đã thi hành kỷ luật 2 tổ chức đảng (cảnh cáo 1, khiển trách 1) và 60 đảng viên, bằng các hình thức: Khiển trách 41, cảnh cáo 8, cách chức 3, khai trừ 8.

Từ đầu nhiệm kỳ 2015 - 2020 đến nay, cấp ủy, UBKT các cấp huyện Văn Yên (Yên Bái) đã tích cực, chủ động bám sát cơ sở, nắm chắc tình hình, lựa chọn đối tượng, nội dung giám sát phù hợp, hướng vào những vấn đề trọng tâm, bức xúc, những vấn đề nhạy cảm, điển hình như: 

Giám sát việc thực hiện quy chế làm việc, chấp hành các nguyên tắc tổ chức sinh hoạt đảng, giữ gìn đoàn kết nội bộ với Ban Chấp hành Đảng bộ và các chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ quan chính quyền huyện; giám sát việc thực hiện kê khai, minh bạch tài sản, thu nhập đối với Ban Chấp hành Chi bộ Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện; 

Giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện công tác nội chính và phòng chống tham nhũng, lãng phí đối với Chi bộ Tòa án nhân dân; giám sát việc kiểm điểm, tự phê bình và phê bình, đánh giá xếp loại tổ chức đảng và đảng viên đối với Chi bộ Hạt Kiểm lâm huyện... 

ảnh minh họa

ảnh minh họa

Qua giám sát đã chỉ ra những tồn tại, hạn chế, thiếu sót, khuyết điểm; yêu cầu rút kinh nghiệm đối với 6 tổ chức đảng và 69 đảng viên, góp phần cảnh báo, ngăn ngừa khuyết điểm, vi phạm.

Cấp ủy và UBKT các cấp kiểm tra 592 tổ chức đảng và 2.458 đảng viên; UBKT các cấp kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 6 đảng viên. Qua kiểm tra, đã thi hành kỷ luật 2 tổ chức đảng (cảnh cáo 1, khiển trách 1) và 60 đảng viên, bằng các hình thức: Kiển trách 41, cảnh cáo 8, cách chức 3, khai trừ 8.

Cậu bé chân trần đi bộ đường núi, vác cây măng trên vai gửi tặng người dân ở tâm dịch
Xe ben tuột dốc, cán qua người phụ nữ chết thảm
Phát hiện thêm một cơ sở livestream bán hàng lậu tại Lào Cai

Việc xử lý kỷ luật nghiêm minh, đúng nguyên tắc, trình tự, thủ tục, đảm bảo khách quan, kịp thời, không có vùng cấm, không có trường hợp ngoại lệ, đã nhận được sự nhất trí cao trong tổ chức đảng và đảng viên, tạo sự đồng thuận trong xã hội, góp phần ổn định tình hình ở các địa phương, đơn vị và không để phát sinh khiếu nại kỷ luật Đảng.

create

PV / congluan.vn