• youtube
  • facebook

Ưu tiên tuyển dụng lao động địa phương tại khu công nghiệp Tằng Loỏng (Lào Cai)

Trong chủ trương giải quyết việc làm cho người lao động, tỉnh Lào Cai và ngành chức năng đã chỉ đạo, phối hợp tốt với các đơn vị, doanh nghiệp trong việc đào tạo lao động theo địa chỉ, đồng thời gắn đào tạo với giải quyết việc làm tại chỗ cho lao động địa phương.

Điển hình như  tại khu công nghiệp Tằng Loỏng, khu vực có sử dụng lao động lớn nhất tỉnh cho thấy: Các công ty, doanh nghiệp tại đây đã và đang ưu tiên tuyển dụng lao động tại địa phương. Theo thống kê, tổng số lao động đang làm việc tại khu công nghiệp Tằng Loỏng là gần 5.700 lao động, trong đó đã ưu tiên tuyển dụng hơn 2.800 lao động là người Bảo Thắng, chiếm gần 50%.

Các công ty có nhiều lao động là người địa phương như: Công ty Cổ phần hóa chất Đức Giang có 945 lao động; Công ty Trách nhiệm hữu hạn Khoáng sản và Luyện kim Việt Trung trên 400 người; Chi nhánh Luyện đồng Lào Cai – Vimico 338 người; Chi nhánh Tuyển Tằng Loỏng - Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Apatit Việt Nam 242 người.

Để tạo điều kiện tuyển dụng lao động địa phương, UBND tỉnh Lào Cai tiếp tục chỉ đạo các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh nói chung, các doanh nghiệp tại khu công nghiệp Tằng Loỏng nói riêng có chính sách ưu tiên tuyển dụng lao động của tỉnh vào làm việc, góp phần ổn định đời sống cho người dân.

Đây cũng là nội dung mà UBND tỉnh đã nhận được nhiều kiến nghị của nhân dân thị trấn Phố Lu và một số xã trên địa bàn huyện Bảo Thắng đề nghị tỉnh chỉ đạo các doanh nghiệp trong khu công nghiệp Tằng Loỏng ưu tiên tuyển dụng lao động là người Bảo Thắng vào làm việc./.

create

Phương Liên / laocaitv.vn