• youtube
  • facebook

Thu nhập 180 triệu đồng/ha từ sản xuất nông nghiệp CNC ở Bắc Hà (Lào Cai)

Huyện Bắc Hà là 1 trong 3 địa phương trọng điểm của tỉnh về phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Năm 2018, mỗi đơn vị diện tích canh tác sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại địa phương đạt trung bình 180 triệu đồng, mang lại thu nhập cao, ổn định cho nông dân.

Năm 2018, huyện Bắc Hà có 9 doanh nghiệp, HTX tham gia sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, với tổng diện tích là 175 ha, thu nhập trung bình, mỗi ha đạt là 180 triệu đồng mỗi năm.

Thu nhập 180 triệu đồng/ha từ sản xuất nông nghiệp CNC ở Bắc Hà

Thu nhập 180 triệu đồng/ha từ sản xuất nông nghiệp CNC ở Bắc Hà

Việc sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao ở Bắc Hà tập trung vào các loại rau, cây ăn quả ôn đới, dược liệu và hoa. Sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao ở Bắc Hà tập trung vào việc đưa giống mới, năng suất cao, chất lượng tốt vào sản xuất, đưa cơ giới hóa vào từng khâu, áp dụng các biện pháp phòng trừ dịch hại và thực hiện sản xuất theo các tiêu chuẩn an toàn.

Qua thực tế phát triển sản xuất nông nghiệp công nghệ cao của Bắc Hà cho thấy, còn rất nhiều khó khăn, đó là việc chưa hình thành rõ nét từng vùng sản xuất trên quy mô lớn; diện tích đầu tư nhà công nghệ chưa nhiều; việc áp dụng quy trình sản xuất ứng dụng công nghệ cao của nông dân còn hạn chế; chưa có nhiều doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực này. Đây là những vấn đề được Bắc Hà tập trung khắc phục trong thời gian tới.

create

Ngọc Hà – Nông Quý / laocaitv.vn