• youtube
  • facebook

Thành phố Lào Cai: Hỗ trợ hơn 172 triệu đồng cho người dân có lợn bị tiêu hủy do nhiễm dịch tả lợn châu Phi

Ngày 11/7, UBND thành phố Lào Cai đã tiến hành chi trả kinh phí hỗ trợ cho 4 hộ dân có lợn bị tiêu hủy do nhiễm dịch tả lợn châu Phi.

Cụ thể, phường Pom Hán có 2 hộ là hộ ông Phạm Ngọc Oách được nhận hỗ trợ 30,87 triệu đồng và hộ ông Lý Văn Mười được nhận hỗ trợ 40,4 triệu đồng; hộ ông Nguyễn Khắc Dũng tại phường Phố Mới được nhận hỗ trợ 4,144 triệu đồng; hộ ông Ninh Văn Anh tại xã Đồng Tuyển được nhận hỗ trợ 30,464 triệu đồng.

Chi trả tiền hỗ trợ cho hộ chăn nuôi có lợn bị tiêu hủy. 

Chi trả tiền hỗ trợ cho hộ chăn nuôi có lợn bị tiêu hủy.

Tính đến nay, thành phố Lào Cai đã chi trả kinh phí hỗ trợ tiêu hủy lợn mắc bệnh dịch tả lợn châu Phi (trích từ nguồn dự phòng ngân sách địa phương năm 2019 theo Quyết định 1519/QĐ-UBND ngày 29/5/2019 của UBND tỉnh Lào Cai quy định tạm thời mức hỗ trợ phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm) cho 7 hộ của 4 xã, phường với tổng kinh phí hỗ trợ là 172,186 triệu đồng.

Thành phố đang tiếp tục hoàn thiện hồ sơ chi trả kinh phí hỗ trợ cho 4 hộ còn lại tại 3 xã, phường là Đồng Tuyển, Nam Cường và Tả Phời có lợn nhiễm bệnh dịch tả lợn châu Phi bị tiêu hủy cuối tháng 6/2019.

create

CAO BÁ QUÝ / baolaocai.vn

Short URL: http://laocai.tintuc.vn/viewID/499698