• youtube
  • facebook

Sở Xây dựng Sơn La: Nhiều vi p.hạm trong công tác phòng, chống tham nhũng

Thanh t.ra tỉnh Sơn La vừa ban hành Kết luận thanh t.ra chỉ rõ hàng loạt vi p.hạm trong việc thực hiện các quy định pháp luật về phòng, chống tham nhũng năm 2016, 2017 và 3 tháng đầu năm 2018 của Sở Xây dựng tỉnh Sơn La.

Theo Thanh t.ra tỉnh Sơn La, việc xây dựng kế hoạch thanh t.ra việc thực hiện quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng ở một số cuộc thanh t.ra tại Sở Xây dựng còn chưa xây dựng hết nội dung theo quy định. Đồng thời, về quyết toán thu, chi ngân sách năm 2016 của Sở Xây dựng ban hành quyết định công khai quyết toán thu, chi còn chậm về thời gian được quy định của Bộ Tài chính. Việc công khai, minh bạch trong công tác tổ chức cán bộ của Sở Xây dựng và các đơn vị trực thuộc Sở chưa đầy đủ…

Theo Kết luận thanh t.ra, tại Sở Xây dựng, việc lập dự toán thu phí, lệ phí và dự toán thu, chi NSNN của đơn vị chưa sát với giao dự toán và tình hình thực hiện ngân sách. Sở thanh toán tiền cấp giấy chứng nhận cho 221 học viên lớp tập huấn các văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực xây dựng năm 2016 không đúng. Việc thanh toán tiền xăng xe ô tô và công tác phí cho công chức đi công tác còn trùng lặp.

Kiểm t.ra tại Trung tâm Giám định chất lượng xây dựng thuộc Chi cục Giám định xây dựng quản lý, Thanh t.ra tỉnh phát hiện, chứng từ thanh toán tiền xăng xe ô tô năm 2017 thiếu nhật trình xe đi công tác; chứng từ thanh toán công tác phí cho viên chức của Trung tâm vượt số ngày so với định mức khoán và trùng lặp. Còn tại Trung tâm Quy hoạch xây dựng, chi thanh toán tiền bồi dưỡng cho các đại biểu dự hội nghị vượt định mức chế độ quy định.v.v..

Về nguyên nhân, ông Bùi Minh Tân- Chánh Thanh t.ra tỉnh Sơn La cho hay, một số phòng, ban chuyên môn tại Sở Xây dựng chưa làm hết trách nhiệm trong tham mưu, giúp Giám đốc Sở Xây dựng triển khai, chỉ đạo việc thực hiện các quy định pháp luật về phòng, chống tham nhũng.

Mặt khác, việc phối hợp giữa các bộ phận chuyên môn chưa đồng bộ. Một số cán bộ, công chức năng lực, trình độ có mặt còn hạn chế. Việc tự kiểm t.ra, phát hiện để chấn chỉnh tồn tại kết quả còn hạn chế. Đây là trách nhiệm của tập thể Ban Giám đốc Sở Xây dựng, các phòng chuyên môn của Sở và các cá nhân có liên quan.

Từ các căn cứ nêu trên, Chánh Thanh t.ra tỉnh Sơn La đề nghị Giám đốc Sở Xây dựng tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân có liên quan.    

create

Đức Sơn / daidoanket.vn