• youtube
  • facebook

Sa Pa (Lào Cai) có 30 lớp ghép ở các điểm trường tiểu học

Năm học 2019 – 2020, trên địa bàn huyện Sa Pa có 30 điểm trường tiểu học phải thực hiện mô hình lớp ghép do số lượng học sinh ít, không thể thực hiện một lớp đơn theo quy định. Để đảm bảo chất lượng giáo dục tại các lớp ghép này, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Sa Pa đã có những phương án cụ thể.

30 lớp ghép tại các điểm trường tiểu học, phổ thông dân tộc bán trú tiểu học trên địa bàn huyện Sa Pa với 359 học sinh, trong đó có 27 lớp ghép 2 trình độ, 3 lớp ghép 3 trình độ.

Để đảm bảo giáo chất lượng giáo dục tại các lớp ghép, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Sa Pa đã bố trí 30 giáo viên đứng lớp là những giáo viên có kinh nghiệm và năng lực chuyên môn tốt. Trong đó có 3 giáo viên tăng cường cho các điểm trường đặc biệt khó khăn là: Phùng Dao, Nậm Si, Tòong Mông, của Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Bản Phùng.

Các giáo viên tham gia giảng dạy các lớp ghép ngoài việc được hưởng lương theo quy định, sẽ được hưởng thêm chế độ phụ cấp dạy học lớp ghép theo Quyết định số 15, ngày 03/3/ 2010 của Thủ Tướng Chính phủ./.

create

Mai Huệ - Minh Dũng / laocaitv.vn