• youtube
  • facebook

NÓNG: Lịch cúp điện Lào Cai ngày mai 21/3/2019

Công ty điện lực Lào Cai thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện ngày mai 21/3/2019

1. Huyện Bảo Thắng

+  0h1 - 0h30: Xã Thái Niên . Huyện Bảo Thắng

Lý do: Khác : A1 chuyển nguồn

+ 7h30 -12h00: K.H sau TBA Trì Quang 1 .Xã Trì Quang

Lý do: Sửa chữa thường xuyên : Lắp bổ xung cánh tủ 2 lớp

+ 13h30 - 18h00: K.H sau TBA Thôn My . Xã Thái Niên

Lý do: Sửa chữa thường xuyên : Lắp bổ xung cánh tủ 2 lớp

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

2. SaPa

+ 8h00 - 17h00: Xã Tả Phìn, Sa Pả,Trung Trải, Tòng Sành

Lý do: Sửa chữa thường xuyên : Lắp MC và DCL cột 51 lộ 371 E20.54 ,làm 5S các TBA

3. Bảo Yên

+ 8h00 - 16h30: TBA Bản Mác

Lý do: Sửa chữa thường xuyên : Làm 5S TBA

+ 7h30 -17h30: các k/h sau MBA Kim Sơn 7

Lý do: Sửa chữa thường xuyên : Làm 5S TBA

create

PV (T/h Điện lực Lào Cai) / Tin Nhanh Online