• youtube
  • facebook

NÓNG: Lịch cúp điện Cà Mau từ ngày 20/3/2019 đến ngày 21/3/2019

Công ty điện lực Cà Mau thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 20/3/2019 đến ngày 21/3/2019

Ngày: Thứ Tư 20/03/2019

1. Phú Tân: 07h30 - 16h00 Một phần KH xã Tân Hải và xã Phú Tân, huyện Phú Tân    

Lý do: Công tác cải tạo & nâng cấp đường dây

2. Thới Bình    

- 07h30 - 09h00: Xã Trí Phải, xã Trí Lực, xã Tân Phú, ấp 04, 05, xã Thới Bình, huyện Thới Bình.    

Lý do: Công tác cải tạo & nâng cấp đường dây

- 07h30 - 17h00: Một phần ấp 3 Cây Dương, xã Trí Phải, huyện Thới Bình.    

Lý do: Công tác cải tạo & nâng cấp đường dây

3. Trần Văn Thời: 11h30 - 15h00 Ấp Kinh Hãng xã Khánh Hưng huyện TVT    

Lý do: Sửa chữa điện

4. Trung Tâm TP Cà mau    

- 07h30 - 13h00: Một phần đường Rạch Rập khóm 2 Phường 8 TP Cà Mau    

- 09h00 - 10h00: Một phần ấp 2, 3 Xã Tắc Vân TP Cà Mau    

- 09h00 - 14h00: Một phần Kinh chín Diên ấp Thạnh Điền Xã Lý Văn Lâm TP Cà Mau   

Lý do: Sửa chữa điện

5. U Minh: 07h30 - 17h00 Ấp 1, 5, 6 xã Khánh Lâm huyện U Minh.    

Lý do: Sửa chữa điện

Ngày: Thứ Năm 21/03/2019

1. Đầm dơi:  08h00 - 14h30 Kinh Lô thuộc Ấp Tân An Ninh, xã Tạ An Khương Nam, huyện Đầm Dơi.    

Lý do: Sửa chữa điện

2. Phú Tân: 07h30 - 16h00 Một phần KH xã Tân Hải.    

Lý do: Công tác cải tạo & nâng cấp đường dây

3. Thới Bình    

- 07h30 - 17h00: Kinh Xóm Giữa , xã Tân Phú, huyện Thới Bình.    

Lý do: Công tác cải tạo & nâng cấp đường dây

- 08h00 - 16h00: Một phần ấp Cây Khô, xã Hồ Thị Kỷ, huyện Thới Bình.    

Lý do: Công tác cải tạo & nâng cấp đường dây

4. Trần Văn Thời: 08h30 - 16h00 Khóm 6 thị trấn Sông Đốc huyện TVT    

Lý do: Sửa chữa điện

5. Trung Tâm TP Cà mau  

- 07h03 - 14h00: Đường Kinh Mới khóm 6 Phường 9 và khóm 4 Phường Tân Xuyên TP Cà Mau    

Lý do: Sửa chữa điện

- 10h00 - 10h30: Một phần đường Lê Anh Xuân, Nguyễn Công Trứ khóm 7 Phường 8 TP Cà Mau    

Lý do: Sửa chữa điện

- 13h30 - 14h00: Một phần đường Hùng Vương gần khu Nguyễn Kim khóm 3, 4 phường 7 TP Cà Mau    

Lý do: Sửa chữa điện

- 14h30 - 15h00: Một phần đường Hùng Vương khu Chân cầu Gành Hào phường 7 TP Cà Mau    

Lý do: Sửa chữa điện

create

PV (T/h Điện lực Cà Mau) / Tin Nhanh Online