• youtube
  • facebook

Mường Khương (Lào Cai) đưa vào sử dụng 50 phòng học kiên cố trước năm học mới

Trước ngày khai giảng năm học 2019 - 2020, huyện Mường Khương sẽ bàn giao, đưa vào sử dụng 50 phòng học kiên cố.

Phòng học của Trường THCS Chợ Chậu, xã Lùng Vai được xây dựng kiên cố. 

Phòng học của Trường THCS Chợ Chậu, xã Lùng Vai được xây dựng kiên cố.

Trong đó, Trường Tiểu học La Pan Tẩn 4 phòng học; Trường Tiểu học Tả Ngài Chồ, Trường Mầm non Na Lốc (xã Bản Lầu), Trường Tiểu học Lồ Sử Thàng (xã Dìn Chin), Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học Nậm Chảy, Trường Tiểu học số 1 thị trấn Mường Khương, mỗi trường 6 phòng học; Trường THCS Nậm Chảy, Trường THCS Chợ Chậu (xã Lùng Vai), mỗi trường 8 phòng học.

Các công trình do UBND huyện làm chủ đầu tư, đã được kiểm tra đảm bảo tiến độ, chất lượng, đáp ứng yêu cầu dạy và học của các nhà trường. 

Các công trình do UBND huyện làm chủ đầu tư, đã được kiểm tra đảm bảo tiến độ, chất lượng, đáp ứng yêu cầu dạy và học của các nhà trường.

Dự kiến, đầu tháng 11/2019, huyện Mường Khương sẽ tiếp tục bàn giao, đưa vào sử dụng 12 phòng học kiên cố, đáp ứng yêu cầu dạy và học của Trường THCS Pha Long và Trường THCS Dìn Chin.

create

THANH NAM / baolaocai.vn