• youtube
  • facebook

Mường Khương (Lào Cai): 7 ha lúa mùa bị nhiễm bệnh đạo ôn cổ bông

Những ngày qua, thời tiết diễn biến phức tạp mưa, nắng xen kẽ là điều kiện thuận lợi cho sâu bệnh phát sinh. Tại thị trấn Mường Khương đã có trên 7 ha diện tích lúa mùa bị nhiễm bệnh đạo ôn cổ bông.

Thị trấn Mường Khương 7 ha lúa mùa bị nhiễm bệnh đạo ôn cổ bông

Thị trấn Mường Khương 7 ha lúa mùa bị nhiễm bệnh đạo ôn cổ bông

Vụ mùa 2019 toàn thị trấn Mường Khương gieo cấy 146 ha với cơ cấu giống chủ yếu là lúa Séng cù và các giống lúa lai. Hiện nay cây lúa đang trong giai đoạn trỗ bông rộ, một số diện tích cấy muộn do thiếu nước đang trong giai đoạn đẻ nhánh, đứng cái làm đòng.

Trước diễn biến sâu bệnh hại lúa có nguy cơ ảnh hưởng đến năng suất, sản lượng, thị trấn Mường Khương đã tập trung chỉ đạo khuyến nông viên cơ sở đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân thực hiện các biện pháp phòng trừ.

Đội ngũ cán bộ khuyến nông xã những ngày này cũng thường xuyên bám sát, kiểm tra đồng ruộng cùng với bà con nông dân, dự báo sát sao tình hình cây nhiễm bệnh, nhất là những vùng có nguy cơ cao nhằm phát hiện sớm nơi phát sinh sâu bệnh mới, xác định rõ mật độ, từ đó có biện pháp phun thuốc phòng trừ kịp thời nhằm hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do sâu bệnh gây ra.

create

Kim Huệ - Văn Phà / laocaitv.vn