• youtube
  • facebook

Lào Cai: Trên 10.000 người được xóa mù chữ

Những năm qua, tỉnh Lào Cai đã tích cực triển khai công tác xóa mù chữ, giáo dục tiếp tục sau khi biết chữ và đạt được nhiều kết quả tích cực.

Thống kê cho thấy, từ năm 2016 đến nay, toàn tỉnh đã mở được 154 lớp xóa mù chữ; đã xóa mù chữ cho trên 10.000 người trong độ tuổi từ 15 - 60 tuổi, gồm cả xóa mù chữ và giáo dục tiếp tục sau khi biết chữ, nâng tỉ lệ người biết chữ trong độ tuổi từ 15 - 60 tuổi đạt 93,89%; nâng tỉ lệ người dân tộc thiểu số biết chữ mức độ 1 lên 93,89%, mức độ 2 đạt 96,72%. Những kết quả này đều đạt và vượt so với mục tiêu Đề án “Xóa mù chữ và giáo dục tiếp tục sau khi biết chữ tỉnh Lào Cai giai đoạn 2015 - 2020”. 

Lào Cai luôn đẩy mạnh triển khai công tác xóa mù chữ.

Lào Cai luôn đẩy mạnh triển khai công tác xóa mù chữ.

Trong giai đoạn 2019 - 2020 và những năm tiếp theo, ngành Giáo dục tiếp tục tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, gia đình và cộng đồng về mục đích, tầm quan trọng của việc thực hiện các mục tiêu xóa mù chữ; thực hiện giảng dạy xóa mù chữ và giáo dục tiếp tục sau khi biết chữ sát thực tế, phù hợp với công việc, tập quán của đồng bào vùng cao, người dân tộc thiểu số.

Đổi mới phương pháp dạy học đối với người lớn, dạy học gắn với nhu cầu học chữ để ứng dụng trong cuộc sống của nhân dân

create

Thu Hường – Minh Dũng / laocaitv.vn