• youtube
  • facebook

Lào Cai: T.iêu h.ủy gần 4.000 vũ k.hí vật liệu n.ổ và đồ chơi ng.uy h.iểm

Phòng Cảnh s.át Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh Lào Cai cho biết, đơn vị vừa tiến hành t.iêu h.ủy gần 4.000 vũ k.hí, vật liệu n.ổ, công cụ hỗ trợ và đồ chơi ng.uy h.iểm do người dân tự giác giao nộp và cơ quan b.ắt giữ được từ năm 2015.

Cụ thể, gần 4.000 vũ k.hí, vật liệu n.ổ và công cụ hỗ trợ đã được Phòng Cảnh s.át Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh Lào Cai tiến hành t.iêu h.ủy. Trong đó gồm: 22 khẩu vũ k.hí quân dụng, 628 viên đạn các loại, 102 công cụ hỗ trợ, 9 s.úng săn b.ắn đ.ạn tín hiệu, 2 s.úng thể thao, 1.468 khẩu s.úng tự chế, 1.558 vũ khí và đồ chơi nguy hiểm các loại. Đây là số vũ k.hí, vật liệu n.ổ, công cụ hỗ trợ mà Công an tỉnh Lào Cai đã tiến hành tuyên truyền, vận động nhân dân giao nộp, đồng thời triển khai các biện pháp nghiệp vụ, phát hiện, b.ắt giữ từ năm 2015 đến nay.
 

Cơ quan chức năng Lào Cai đang tiến hành t.iêu h.ủy v.ũ k.hí, vật liệu n.ổ, công cụ hỗ trợ và đồ chơi ng.uy h.iểm.

Cơ quan chức năng Lào Cai đang tiến hành t.iêu h.ủy v.ũ k.hí, vật liệu n.ổ, công cụ hỗ trợ và đồ chơi ng.uy h.iểm.

Trước khi t.iêu h.ủy, Hội đồng t.iêu h.ủy vũ k.hí, vật liệu n.ổ và công cụ hỗ trợ đã tiến hành k.iểm t.ra, phân chia theo từng chủng loại. Việc t.iêu h.ủy được thực hiện theo đúng quy trình, thủ tục, có sự giám s.át chặt chẽ đảm bảo an toàn tuyệt đối.

Trong thời gian tới, để đảm bảo vấn đề an ninh trật tự trên địa bàn trước và sau tết nguyên đán, Công an tỉnh Lào Cai sẽ tiếp tục phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể trên địa bàn toàn tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân tự giác giao nộp vũ k.hí, vật liệu n.ổ, công cụ hỗ trợ. Đồng thời, sẽ triển khai các biện pháp nghiệp vụ phát hiện, thu giữ các dụng cụ ng.uy h.iểm đang còn lưu hành bên ngoài xã hội mà người dân không tự giao nộp.

create

Bích Hợp / baotainguyenmoitruong.vn