• youtube
  • facebook

Lào Cai sẽ hỗ trợ các hộ dân có gia súc, gia cầm phải tiêu hủy do mắc bệnh dịch

Để người dân yên tâm, chủ động khai báo khi lợn nhiễm bệnh phục vụ công tác tiêu hủy, đồng thời, giúp người dân vơi bớt khó khăn bởi tổn thất do dịch bệnh gây ra trên đàn vật nuôi, tỉnh Lào Cai sẽ hỗ trợ tất cả các trường hợp có gia súc, gia cầm phải tiêu hủy bắt buộc do bị mắc dịch bệnh hoặc nằm trong vùng có dịch.

Hỗ trợ từ 28.000 đồng/kg lợn hơi phải tiêu hủy do mắc bệnh dịch tả lợn châu Phi. 

Hỗ trợ từ 28.000 đồng/kg lợn hơi phải tiêu hủy do mắc bệnh dịch tả lợn châu Phi.

Theo đó, lợn bị mắc bệnh, lợn nghi mắc bệnh lở mồm long móng, tai xanh, dịch tả lợn châu Phi: Đối với lợn con, lợn thịt các loại, mức hỗ trợ bằng 80% giá thị trường tại thời điểm tiêu hủy và tại địa phương có dịch (hiện tại giá lợn hơi trên địa bàn là 35.000 đồng/kg, do đó mức hỗ trợ là 28.000 đồng/kg); đối với lợn nái, lợn đực giống đang khai thác, mức hỗ trợ bằng 1,5 lần so với lợn con, lợn thịt các loại (hiện tại giá lợn hơi trên địa bàn là 35.000 đồng/kg, do đó mức hỗ trợ là 42.000 đồng/kg hơi).

Chủ tịch UBND huyện, thành phố quyết định điều chỉnh mức hỗ trợ khi giá lợn thịt trên thị trường biến động tăng, giảm từ 20% trở lên, nhưng không quá 38.000 đồng/kg hơi.

Với các loại dịch bệnh khác sẽ hỗ trợ 45.000 đồng/kg hơi đối với trâu, bò, dê, cừu, hươu, nai; 35.000 đồng/con gia cầm (gà, vịt, ngan, ngỗng).

Ngân sách nhà nước sẽ hỗ trợ kinh phí phòng, chống dịch kể từ ngày có quyết định công bố dịch đến khi có quyết định công bố hết dịch của cơ quan nhà nước có thẩm quyền...

create

TÔ DUNG / baolaocai.vn