• youtube
  • facebook

Lào Cai sẽ gắn biển tên cho 125 tuyến đường, phố trong tháng 1/2018

Sẽ có 7 đường, 118 phố tại thành phố Lào Cai và thị trấn Phố Lu (huyện Bảo Thắng) được gắn biển tên ngay trong tháng 1 năm 2018 tới.

Theo Văn bản số 6206 năm 2017 vừa được ban hành, Chủ tịch UBND tỉnh giao UBND thành phố Lào Cai và UBND huyện Bảo Thắng chủ trì, phối hợp với các Sở: Văn hóa -Thể thao & Du lịch, Xây dựng, Giao thông - Vận tải và các cơ quan, địa phương có liên quan khẩn trương tiến hành phân định ranh giới, gắn biển tên cho 5 đường, 107 phố và đổi tên 1 đường trên địa bàn thành phố Lào Cai; gắn biển tên cho 2 đường, 11 phố trên địa bàn thị trấn Phố Lu, huyện Bảo Thắng; hoàn thành trong tháng 1 năm 2018.

UBND tỉnh cũng giao Công an tỉnh chỉ đạo Công an TP Lào Cai, Công an huyện Bảo Thắng và các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức rà soát các văn bản, giấy tờ (như sổ hộ khẩu, đăng ký tạm trú, tạm vắng…) có liên quan đến các cơ quan, hộ dân đang sinh sống tại nơi có đường, phố được đặt tên, đổi tên để hướng dẫn điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp với các quy định hiện hành và thuận tiện trong giao dịch.

Sở Văn hóa - Thể thao & Du lịch chủ trì, phối hợp với Báo Lào Cai, Đài PT-TH tỉnh, UBND thành phố Lào Cai và UBND huyện Bảo Thắng phổ biến, tuyên truyền về ý nghĩa lịch sử, giá trị di tích, danh lam thắng cảnh, công trạng của các danh nhân được chọn đặt tên đường, phố; chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan và UBND các huyện, thành phố tham mưu, đề xuất việc thí điểm bổ sung biển chú giải về địa danh, tên nhân vật lịch sử… được lựa chọn đặt tên đường, phố và công trình công cộng trên địa bàn tỉnh để nhân dân, du khách hiểu thêm về danh tính, ý nghĩa lịch sử của mỗi tuyến đường, phố và công trình công cộng.

Nguồn: TTĐT Đài PT - TH Lào Cai

create

Tiến Văn (Trang TTĐT Đài PT - TH Lào Cai) / Tin nhanh Online