• youtube
  • facebook

Lào Cai: LĐLĐ huyện Sa Pa thành lập thêm công đoàn cơ sở

Thực hiện chương trình phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước và thiết thực hưởng ứng kỉ niệm 67 năm ngày thành lập Công đoàn tỉnh Lào Cai (15.11), LĐLĐ huyện Sa Pa (Lào Cai) đã kết nạp 80 đoàn viên và thành lập CĐCS Cty CP Quản lý dịch vụ cao cấp Đồi Ngọc Sa Pa.

Tại buổi công bố quyết định, Chủ tịch LĐLĐ huyện Sa Pa Nguyễn Ngọc Hưng đề nghị BGĐ Cty quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho CĐCS hoạt động đạt hiệu quả, đồng thời giao nhiệm vụ cho BCH lâm thời CĐCS chủ động xây dựng quy chế hoạt động, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đồng chí uỷ viên BCH; xây dựng qui chế phối hợp hoạt động giữa BCH CĐCS với BGĐ Cty; chủ động phối hợp với người sử dụng lao động tổ chức đối thoại định kì tại Cty và thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc theo quy định tại Nghị định số 60/2013/NĐ-CP ngày 19.6.2013 của Chính phủ.

Lãnh đạo LĐLĐ huyện Sa Pa và đại diện BGĐ Cty cùng BCH CĐCS Cty tại buổi kết nạp đoàn viên và thành lập CĐCS.

Lãnh đạo LĐLĐ huyện Sa Pa và đại diện BGĐ Cty cùng BCH CĐCS Cty tại buổi kết nạp đoàn viên và thành lập CĐCS.

Ngoài ra, CĐCS cần đẩy mạnh các phong trào thi đua trong CNLĐ, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh, thực hiện tốt chức năng đại diện, bảo vệ các quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động...

Link nguồn: https://laodong.vn/cong-doan/lao-cai-ldld-huyen-sa-pa-thanh-lap-them-cong-doan-co-so-644547.ldo

create

HĐ / laodong.vn