• youtube
  • facebook

Kỷ luật buộc thôi việc Chánh thanh tra tỉnh Lào Cai

Ngày 25/11, UBND tỉnh Lào Cai ra Thông cáo báo chí số 98/TCBC-UBND về việc việc kỷ luật đối với ông Đàm Quang Vinh, Chánh Thanh tra tỉnh Lào Cai.

Thông cáo báo chí nêu rõ, ngày 24/11, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai ký ban hành Quyết định số 4135/QĐ-UBND về việc kỷ luật công chức.

Chánh Thanh tra tỉnh Lào Cai chính thức bị buộc thôi việc.

Chánh Thanh tra tỉnh Lào Cai chính thức bị buộc thôi việc.

Theo đó, kỷ luật bằng hình thức buộc thôi việc đối với ông Đàm Quang Vinh, Chánh Thanh tra tỉnh Lào Cai theo quy định tại Khoản 3 Điều 13 Nghị định số 112/2020/NĐ-CP ngày 8/9/2020 của Chính phủ quy định về việc xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức.

Quyết định kỷ luật buộc thôi việc đối với ông Đàm Quang Vinh, Chánh Thanh tra tỉnh Lào Cai có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25/11/2021.

Trước đó, ngày 25/10/2021, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai ban hành Quyết định số 3770/QĐ-UBND về việc tạm đình chỉ công tác đối với ông Đàm Quang Vinh, Chánh Thanh tra tỉnh Lào Cai. Thời hạn đình chỉ công tác là 15 ngày, để xem xét kỷ luật cán bộ, công chức theo quy định.

create

Phạm Ngọc Triển / congluan.vn

Nguồn: https://congluan.vn/ky-luat-buoc-thoi-viec-chanh-thanh-tra-tinh-lao-cai-post168811.html

Short URL: http://laocai.tintuc.vn/viewID/1274080