• youtube
  • facebook

Hưng Yên: Hủy chuyến đi Hàn Quốc của 6 cán bộ

Đoàn cán bộ Thành ủy Hưng Yên được UBND tỉnh đồng ý cho đi Hàn Quốc (dự kiến trong 06 ngày vào cuối tháng 7/2018) để bàn giao công nghệ quản lý và vận hành mạng lưới hệ thống nhà máy xử lý nước thải. Tuy nhiên, chỉ ít ngày sau đó, UBND tỉnh lại ký Quyết định hủy chuyến đi này.

Ngày 18/7/2018, UBND tỉnh Hưng Yên ban hành Quyết định số 1675/QĐ-UBND về việc thu hồi và hủy Quyết định số 1624/QĐ-UBND ngày 12/7/2018 của UBND tỉnh. Trong đó nêu rõ: căn cứ Thông báo số 1221 - TB/TU ngày 09/7/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hưng Yên về việc cử Đoàn cán bộ Thành ủy Hưng Yên đi công tác nước ngoài. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Thông báo số 1228 - TB/TU ngày 17/7/2018 về việc không cử Đoàn cán bộ Thành ủy đi công tác nước ngoài. Quyết định thu hồi và hủy bỏ Quyết định số 1624/QĐ - UBND ngày 12/7/2018 của UBND tỉnh về việc cho phép Đoàn cán bộ tỉnh đi nước ngoài.

Quyết định của UBND tỉnh Hưng Yên ngày 12/7/2018, về việc cho phép đoàn cán bộ tỉnh đi nước ngoài

Quyết định của UBND tỉnh Hưng Yên ngày 12/7/2018, về việc cho phép đoàn cán bộ tỉnh đi nước ngoài

Trước đó, ngày 12/7/2018 UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1624/QĐ - UBND về việc cho phép Đoàn cán bộ tỉnh đi nước ngoài. Tại điều 1 nêu rõ: Cho phép Đoàn cán bộ Thành ủy Hưng Yên đi Hàn Quốc để bàn giao công nghệ quản lý và vận hành mạnh lưới hệ thống nhà máy xử lý nước thải, gồm các ông có tên sau: Ông Nguyễn Chí Thanh - Phó Bí thư thường trực Thành ủy Hưng Yên; Ông Vũ Văn Thuần - Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hưng Yên; Ông Hoàng Văn Hưng - UVBTV Thành ủy, Trưởng Ban tổ chức Thành ủy Hưng Yên; Ông Nguyễn Văn Hán - UVBTV Thành ủy, Trưởng Ban tuyên giáo Thành ủy Hưng Yên; Ông Phạm Như Uyên - Thành ủy viên, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt nam thành phố Hưng Yên và ông Nguyễn Anh Tuấn - Phó Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng TP Hưng Yên. Thời gian dự kiến đi 06 ngày, vào cuối tháng 7, đầu tháng 8/2018. Kinh phí do Công ty TNHH Xây dựng Hanbeak, Hàn Quốc chi trả toàn bộ.

Công trình Dự án

Công trình Dự án Mạng lưới và hệ thống xử lý nước thải thành phố Hưng Yên (Hợp phần HY1) đang trong quá trình thi công

Được biết “mạnh thường quân” đài thọ mọi chi phí cho chuyến đi này chính là Công ty đang thực hiện Dự án “Mạng lưới và hệ thống xử lý nước thải thành phố Hưng Yên (Hợp phần HY1)”.

Trao đổi với PV Báo Tài nguyên và Môi trường, ông Hoàng Trung Kiên - Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng TP Hưng Yên, cho biết: việc UBND tỉnh hủy chuyến đi Hàn Quốc của 06 cán bộ nêu trên sẽ không ảnh hưởng đến việc tiếp nhận và bàn giao công nghệ quản lý và vận hành của Dự án. Vì hiện nay, Dự án mới thi công được khoảng 20% khối lượng công việc. Theo kế hoạch, Dự án sẽ hoàn thành vào năm 2020, khi đó việc bàn giao công nghệ, quản lý và vận hành cũng chưa muộn.

UBND tỉnh ban hành Quyết định hủy chuyến công tác Hàn Quốc đối với 06 cán bộ

UBND tỉnh ban hành Quyết định hủy chuyến công tác Hàn Quốc đối với 06 cán bộ

Đây là công trình do Ban QLDA thực hiện dự án hợp phần phát triển toàn diện kinh tế xã hội đô thị Hưng Yên là đại diện chủ đầu tư. Nguồn vốn là vốn vay ưu đãi của Ngân hàng xuất nhập khẩu Hàn Quốc và nguồn vốn đối ứng của tỉnh. Với quy mô xây dựng trạm xử lý nước thải công suất 6.300 m3/ngày đêm, bao gồm xây dựng các tuyến cống thu gom (khoảng 18,22km), 04 trạm bơm tăng áp, khu xử lý rộng 6,7 ha và 815m đường vào trạm xử lý. Địa điểm xây dựng tại xã Bảo Khê - thành phố Hưng Yên.

create

Phước Long - Xuân Vũ / baotainguyenmoitruong.vn