• youtube
  • facebook

Hỗ trợ thiết bị nghe, xem cho hộ nghèo trên địa bàn tỉnh Lào Cai

HĐND tỉnh Lào Cai vừa ban hành Nghị quyết quy định mức hỗ trợ thiết bị nghe, xem, thực hiện dự án truyền thông và giảm nghèo về thông tin, thuộc chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 – 2020 trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, đối tượng được nhận hỗ trợ là hộ nghèo theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều, áp dụng cho giai đoạn 2016 – 2020, hộ nghèo thuộc các dân tộc ít người, hộ nghèo tại các xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn.

Thứ tự ưu tiên hỗ trợ được sắp xếp như sau: Hộ nghèo có thành viên đang hưởng trợ cấp hàng tháng theo quy định của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng; hộ nghèo có ít nhất 2 thành viên trong hộ là người dân tộc ít người hoặc người dân tộc Phù Lá được hộ trợ 1 ti vi, 1 radio hoặc cả hai loại phương tiện; hộ nghèo tại các xã, thôn đặc biệt khó khăn theo quy định hiện hành được hỗ trợ 1 ti vi hoặc 1 radio.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Hình thức hỗ trợ là cấp phát 1 lần, trực tiếp bằng hiện vật tới mỗi hộ gia đình, nguồn kinh phí thực hiện từ kinh phí sự nghiệp chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững do ngân sách trung ương đảm bảo. Các hộ được hỗ trợ phải đáp ứng các điều kiện chưa có phương tiện nghe, xem, có nhu cầu và cam kết sử dụng đúng mục tiêu phương tiện được trang bị.

Các hộ được lựa chọn hỗ trợ phải đang sinh sống tại địa bàn có điện sinh hoạt, thu được sóng của Đài Truyền hình Việt Nam hoặc Đài PT-TH tỉnh Lào Cai, Đài Tiếng nói Việt Nam, nhằm đảm bảo cho việc hỗ trợ đạt hiệu quả cao nhất. Việc hỗ trợ nêu trên được thực hiện đến hết năm 2020 và có hiệu lực bắt đầu từ ngày 1/8/2019.

create

Thu Hường – Minh Dũng / laocaitv.vn

Short URL: http://laocai.tintuc.vn/viewID/501277