• youtube
  • facebook

HĐND thành phố Lào Cai thống nhất sáp nhập 2 phường Lào Cai, Phố Mới

Sáng 18/7, tại kỳ họp thứ 10 HĐND thành phố Lào Cai, 100% đại biểu đã biểu quyết thống nhất Đề án sáp nhập phường Lào Cai và phường Phố Mới thành phường Lào Cai.

Trước đó, kết quả lấy ý kiến cử tri về Đề án: Có 1.341/1.386 cử tri phường Lào Cai (bằng 96,8%) và 5.977/6.231 cử tri phường Phố Mới (bằng 95,92%) đồng ý sáp nhập phường Lào Cai và phường Phố Mới thành phường Lào Cai.

Tại kỳ họp giữa năm 2019, HĐND phường Lào Cai cũng đã thông qua đề án với 19/19 đại biểu đồng ý (bằng 100%), HĐND phường Phố Mới đã thông qua đề án với 24/24 đại biểu đồng ý (bằng 100%).

Phường Lào Cai hiện nay có diện tích 3,29 km2, dân số 1,855 người, gồm 6 tổ dân phố. Phường Phố Mới hiện nay có diện tích 4,51km2, dân số 11.053 người, gồm 29 tổ dân phố. Phường Lào Cai mới sau khi sáp nhập 2 phường Lào Cai, Phố Mới cũ lại sẽ có diện tích 7,8km2, dân số 12.908 người.

Kỳ họp thứ 10 HĐND thành phố Lào Cai thông qua Đề án sáp nhập phường Lào Cai và phường Phố Mới.

Kỳ họp thứ 10 HĐND thành phố Lào Cai thông qua Đề án sáp nhập phường Lào Cai và phường Phố Mới.

Theo quy định, sau kỳ họp thứ 10 HĐND thành phố Lào Cai, đề án sẽ tiếp tục được UBND thành phố Lào Cai trình UBND tỉnh Lào Cai để xin ý kiến HĐND tỉnh Lào Cai trước khi báo cáo cấp thẩm quyền trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét quyết định việc sáp nhập phường Lào Cai và phường Phố Mới thành phường Lào Cai thuộc thành phố Lào Cai.

Đây là một trong những nội dung quan trọng thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TW, đồng thời có tác động lớn đến việc cơ cấu tổ chức địa giới hành chính và tổ chức hệ thống chính trị địa phương trước thềm đại hội Đảng các cấp sẽ diễn ra từ cuối năm 2019 - năm 2020 và hoạt động bầu cử HĐND các cấp diễn ra vào năm 2021.

create

Cao Bá Quý / laocaitv.vn