• youtube
  • facebook

Chợ Châu Úy (Lào Cai) mới dự kiến hoạt động từ tháng 10/2019

Sau 3 năm thi công, đến nay chợ Châu Úy mới do Công ty Cổ phần Minh Sơn làm chủ đầu tư đang bước vào các hạng mục xây dựng hoàn chỉnh.

Chợ Châu Úy mới cơ bản đã hoàn thiện phần xây dựng. (Cao Bá Quý)

Chợ Châu Úy mới cơ bản đã hoàn thiện phần xây dựng. (Cao Bá Quý)

UBND thành phố Lào Cai đang chỉ đạo quyết liệt cơ quan chức năng phối hợp với chủ đầu tư hoàn thiện các bước sắp xếp để có thể vận hành chợ Châu Úy mới từ tháng 10/2019. Các mốc thời gian thực hiện đặt ra như sau:

Từ 15/7 đến 15/8/2019: Niêm yết công khai phương án bố trí sắp xếp các hộ kinh doanh đã được cấp thẩm quyền phê duyệt.

Từ 16/8 đến 20/8/2019: Thông báo thời gian bàn giao chợ tại vị trí mới và tổ chức cho các hộ kinh doanh bốc thăm.

Từ 21/8 đến 21/9/2019: Xây dựng, lắp đặt các ki-ốt theo mẫu định hình được phê duyệt.

Từ 22/9 đến 05/10/2019: Di chuyển các hộ kinh doanh từ chợ tạm sang chợ mới để bắt đầu hoạt động.

Chợ Châu Úy mới dự kiến sẽ bắt đầu hoạt động chính thức kể từ ngày 06/10/2019.

create

Cao Bá Quý / laocaitv.vn