• youtube
  • facebook

Bảo Yên (Lào Cai): Luân chuyển, điều động 24 cán bộ

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, huyện Bảo Yên đã thực hiện luân chuyển, điều động 24 cán bộ.

Trong đó có 15 cán bộ lãnh đạo, quản lý là cấp trưởng, phó các phòng, ban của huyện luân chuyển, tăng cường xuống xã; 1 cán bộ xã luân chuyển về huyện; 8 cán bộ lãnh đạo xã được luân chuyển sang xã khác.

Bí thư Đảng ủy xã Xuân Hòa Cổ Văn Chuông (thứ 2 từ trái sang) là cán bộ vừa được luân chuyển từ xã Tân Dương. 

Bí thư Đảng ủy xã Xuân Hòa Cổ Văn Chuông (thứ 2 từ trái sang) là cán bộ vừa được luân chuyển từ xã Tân Dương.

Theo đánh giá của Ban Tổ chức Huyện ủy, các cán bộ được luân chuyển về cơ sở đều có sự trưởng thành về mọi mặt thông qua việc được tôi luyện trong thực tế và các địa phương đó đều có chuyển biến tốt. Từ đó, góp phần nâng cao chất lượng cán bộ cơ sở, xoá bỏ được tình trạng nhiều người trong dòng họ công tác tại xã.

Để đảm bảo hiệu quả công tác luân chuyển, bên cạnh chú trọng lựa chọn kỹ cán bộ luân chuyển, thời gian qua, Huyện ủy Bảo Yên đã có những chủ trương, chính sách hỗ trợ, tạo điều kiện và đồng hành với cán bộ luân chuyển, nhất là trong việc giải quyết các khó khăn, vướng mắc tại địa phương. Đồng thời xây dựng phương án sắp xếp cán bộ sau luân chuyển, tạo sự yên tâm cho cán bộ về cơ sở công tác.

create

MẠNH DŨNG / baolaocai.vn