• youtube
  • facebook

Bắc Hà (Lào Cai) có 5 sản phẩm được cấp chứng nhận nhãn hiệu

Những năm qua, việc xây dựng nhãn hiệu cho các sản phẩm của địa phương được huyện Bắc Hà dành nhiều sự quan tâm và đạt được kết quả tích cực.

Hiện huyện Bắc Hà có 5 sản phẩm đã được cấp chứng nhận nhãn hiệu và bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ, gồm: Gạo đặc sản Khẩu Nậm Xít, Chè Shan, Rau Bắc Hà, Mận Bắc Hà, Rượu Bản Phố. Sau khi được cấp giấy chứng nhận nhãn hiệu, bước đầu các sản phẩm đã tìm được đầu ra ổn định và giá cao hơn so với trước, nhân dân cũng tin tưởng đầu tư chăm sóc, mở rộng sản xuất, liên kết tiêu thụ...

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Thời gian tới, huyện Bắc Hà đang tiếp tục chỉ đạo xây dựng nhãn hiệu cho một số sản phẩm đặc hữu của địa phương, trong đó, có 11 nhãn hiệu dự kiến đăng kí bảo hộ như: Tương ớt Bắc Hà; Bánh chưng đen; Lê Bắc Hà; Cốm; Bánh phở Bắc Hà… Trước mắt, trong năm 2019, huyện đã đề nghị Sở Khoa học và Công nghệ trình UBND tỉnh hỗ trợ bảo hộ 2 nhãn hiệu: Bánh chưng đen và Đẳng Sâm Bắc Hà.

Với 2 nhãn hiệu: Dược liệu Bắc Hà và Ngựa Bắc Hà thuộc Dự án Hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2016 - 2020, hiện huyện đã ban hành quy chế quản lý, sử dụng nhãn hiệu và hoàn thiện hồ sơ trình Cục sở hữu trí tuệ công nhận nhãn hiệu hàng hóa.

create

Thu Hường - Minh Dũng / laocaitv.vn