• youtube
  • facebook

S.ai p.hạm của LILAMA ở Lào Cai: Bao giờ tỉnh Lào Cai trả lời Phó Thủ tướng?

Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình đã yêu cầu Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai chỉ đạo công an tỉnh làm rõ việc tận thu, thu gom quặng Apatit của Công ty TNHH Xây dựng, Thương mại Lilama.

Ngày 11/6, T.hanh t.ra Chính phủ (TTCP) đã có kết luận về việc chấp hành chính sách pháp luật trong công tác quản lý, khai thác, chế biến khoáng sản trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2005-2015.

Trong nhiều s.ai p.hạm, thiếu sót được nêu rõ có nội dung s.ai p.hạm liên quan tới Công ty TNHH Xây dựng, Thương mại Lilama. "UBND tỉnh cho phép Công ty thực hiện dự án nhà hàng, khách sạn nhưng thực tế khai thác apatit tr.ái phép, vi p.hạm Điều 65 và Điều 67 của Luật Khoáng sản năm 2010.

Lalima

Lalima xin đất làm dự án nhà hàng, khách sạn nhưng lại tận thu apatit trái phép. (Ảnh minh họa)

Từ các s.ai p.hạm liên quan tới Công ty TNHH Xây dựng, Thương mại Lilama, TTCP kiến nghị, cần x.ác định trách nhiệm và tiến hành kiểm đ.iểm nghiêm túc theo thẩm q.uyền đối với lãnh đạo UBND tỉnh, các cơ quan, cá nhân có liên quan trong việc cho phép Công ty này thực hiện Dự án đầu tư xây dựng khách sạn, nhà hàng và chủ trương cho tận thu, thu gom quặng apatit nhưng không k.iểm t.ra bảo đảm việc khai thác, tận thu theo đúng quy định. Chỉ đạo cơ quan công an tỉnh tiến hành x.ác minh, làm rõ, x.ử l.ý kỉ luật theo đúng quy định.

Cùng với đó, xem xét thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư, thu hồi diện tích đất 3,77 ha đã cấp cho Công ty TNHH Xây dựng, Thương mại Lilama do vi phạm tiến độ thực hiện dự án theo quy định.

Trong thông báo kết luận, TTCP cho biết, Phó Thủ tướng thường trực Trương Hoà Bình đã có văn bản đồng ý với các kiến nghị của T.hanh t.ra Chính phủ tại văn bản 3238/KL-TTCP. Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Công Thương, Bộ Tài chính, Bộ Tài nguyên và Môi trường, UBND tỉnh Lào Cai khẩn trương thực hiện các nội dung kiến nghị.

Đặc biệt, trong nội dung chỉ đạo, Phó Thủ tướng yêu cầu Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai chỉ đạo công an tỉnh làm rõ việc tận thu, thu gom quặng Apatit của Công ty TNHH Xây dựng, Thương mại Lilama. Nếu có vi phạm g.ây h.ậu q.uả nghiêm trọng về môi trường và g.ian l.ận thuế... thì x.ử l.ý theo đúng quy định của pháp luật.

Xem video: 

create

Nhóm PV / tv.nguoiduatin.vn