• youtube
  • facebook

Yên Bái: Năm học 2018 - 2019, 100% học sinh lớp 1 sẽ được tặng mũ bảo hiểm

Toàn bộ học sinh lớp 1 của Yên Bái năm học 2018-2019 sẽ được tặng mũ bảo hiểm theo Chương trình tặng mũ bảo hiểm cho trẻ em năm 2018 với chủ đề 'Giữ trọn ước mơ” của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia. Ban An toàn giao thông tỉnh yêu cầu hiệu trưởng các trường tiếp nhận, bảo quản mũ bảo hiểm.

Các trường tổ chức cấp phát mũ cho học sinh đủ số lượng, đúng đối tượng và phát động Tháng "An toàn giao thông cho trẻ em đến trường” tại lễ khai giảng năm học 2018 - 2019.

Học sinh Trường Tiểu học Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái thể dục giữa giờ.

Học sinh Trường Tiểu học Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái thể dục giữa giờ.

Theo thống kê của ngành giáo dục và đào tạo, năm học tới, toàn tỉnh sẽ có 19.144 học sinh lớp 1 của 189 trường tiểu học và trường có bậc học tiểu học.

Chương trình tặng mũ bảo hiểm nhằm mục đích nâng cao ý thức người dân về việc chấp hành quy định bắt buộc đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông.

create

Thanh Ba / baoyenbai.com.vn