• youtube
  • facebook

Sa Pa (Lào Cai) tuyển mới trên 5.760 học sinh các lớp đầu cấp

Năm học 2019 - 2020, theo kế hoạch, huyện Sa Pa sẽ tuyển sinh trên 5.760 học sinh các lớp đầu cấp từ mầm non tới THPT và giáo dục thường xuyên.

Năm học 2019 – 2020, huyện Sa Pa sẽ tuyển mới 1.793 trẻ vào lớp 1.    

Năm học 2019 – 2020, huyện Sa Pa sẽ tuyển mới 1.793 trẻ vào lớp 1.

Cụ thể, cấp mầm non tuyển mới 1.608 trẻ mầm non 3 tuổi; cấp tiểu học tuyển mới 1.793 trẻ vào lớp 1; cấp THCS tuyển mới 1.633 học sinh vào lớp 6; cấp THPT, GDTX, tuyển mới 728 học sinh vào lớp 10 (trong đó, các trường THPT tuyển mới 593 học sinh vào lớp 10).

Đặc biệt, năm học 2019 - 2020, riêng với cấp học mầm non, huyện Sa Pa phấn đấu huy động nhóm trẻ 0 - 2 tuổi đi học đạt 28,3% tổng số trẻ trong độ tuổi.

Hiện nay, công tác tuyển sinh đang được ngành giáo dục và đào tạo huyện Sa Pa tích cực triển khai. Đối với tuyển sinh đầu cấp mầm non, tiểu học, THCS khá thuận lợi, tuy nhiên tuyển sinh vào lớp 10 THPT ở các trường học vùng cao Sa Pa còn không ít khó khăn.

create

TUẤN NGỌC / baolaocai.vn

Short URL: http://laocai.tintuc.vn/viewID/499710