• youtube
  • facebook

Giáo dục Lào Cai: Tinh giản trên 700 biên chế

Theo báo cáo của UBND tỉnh Lào Cai với Đoàn Thanh tra Chính phủ, giai đoạn 2014 – 2018, tỉnh Lào Cai đã chú trọng mọi nguồn lực để phát triển giáo dục, đặc biệt là giáo dục vùng cao, vùng dân tộc thiểu số. Tới nay sự nghiệp giáo dục và đào tạo tỉnh Lào Cai đã đạt được những kết quả quan trọng.

Toàn tỉnh đã sáp nhập 109 trường thành 53 trường, giảm 56 trường; Gộp điểm trường lẻ mầm non với tiểu học đạt 138%; xóa đưa 14.271/8.300 học sinh ở điểm trường lẻ về điểm trường chính, đạt 172%...

Tỉnh cũng nâng cấp 4 trường PTDT nội trú THCS&THPT; Tinh giản trên 700 biên chế; 100% các cơ sở giáo dục đã có nhà, lớp học kiên cố tại trường chính.

HS Lào Cai đã có nhiều thành tích cao trong học tập  (ảnh minh họa)

HS Lào Cai đã có nhiều thành tích cao trong học tập  (ảnh minh họa)

Lào Cai cũng tích cực triển khai xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia gắn với xây dựng nông thôn mới, hiện có 359/617 trường đạt chuẩn, đứng tốp đầu trong các tỉnh miền núi phía Bắc...

Một số vấn đề giáo dục của tỉnh Lào Cai kiến nghị với Thanh tra Chính phủ đó là: Không cắt giảm thêm biên chế khi thực hiện tinh giản biên chế theo Nghị định số 108 của Chính phủ; bổ sung thêm đối tượng học sinh được hưởng chính sách hỗ trợ học tập là học sinh dân tộc vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn…

create

Đức Trí / giaoducthoidai.vn

Short URL: http://laocai.tintuc.vn/viewID/551094