• youtube
  • facebook

Đề Toán thi THPT quốc gia 2018

Đề Toán có 24 mã đề, được xây dựng từ 4-5 mã đề gốc. Thí sinh phải làm 50 câu hỏi trắc nghiệm, mức độ từ dễ đến khó.

 

 

 

 

 

 

create

PV / vnexpress.net