• youtube
  • facebook

Độc đáo làng văn hóa du lịch cộng đồng ở vùng cao Sử Pán (Lào Cai)

Sử Pán là xã khó khăn của huyện Sa Pa, đông đồng bào dân tộc thiểu số, giao thông khó khăn bởi địa hình đất dốc, đồi núi đá, diện tích đất canh tác ít, sản phẩm nông nghiệp hạn chế. Tuy nhiên, với quyết tâm tạo bước đột phá, đến nay Sử Pán đã vươn lên, tiên phong xây dựng mô hình thôn văn hóa du lịch cộng đồng, góp phần thay đổi diện mạo nông thôn.

Nội dung chi tiết mời độc giả xem phóng sự sau:

create

Thu Hường – Minh Dũng / laocaitv.vn